Rizikové kácení stromů | Arboristika

Kompletní péče o dřeviny v urbanizovaném prostředí

Nabídka služeb

Hodnocení stavu stromů

Hodnocení stavu stromů

Posouzení stavu dřevin provádíme zejména pro zjištění rizik na stanovišti. Posudek hodnotí zdravotní stav jedince, stabilitu, vitalitu a biologický potenciál.

Rizikové kácení stromů

Rizikové kácení stromů

Kácení stromů pomocí horolezeckých technik na místech, která neumožní odstranění dřeviny směrovým kácením, v blízkosti budov a elektrického vedení.

Box Arboristika WebP

Odborné ořezy stromů

Zásahy na stromech za účelem zlepšení vitality a zajištění provozní bezpečnosti na stanovišti. Techniky speciálního ošetření dle arboristického standardu.

Box vazby WebP

Instalace bezpečnostní vazby

Instalace stabilizačních systémů probíhá na destabilizovaných stromech za účelem prodloužení jejich perspektivy a zlepšení provozní bezpečnosti na stanovišti.

Práce motorovou pilou, těžba dřeva.

Práce motorovou pilou

V rámci odbornosti provádím těžbu dřeva, prořezávky lesních porostů, čištění pozemků od náletových dřevin nebo kácení břehových porostů v blízkosti vodních toků.

Odvoz dřevního odpadu.

Odvoz dřevního odpadu

V rámci zakázky zajišťuji naložení, odvoz a likvidaci dřevního odpadu po kácení nebo ořezu stromů. Službu poskytuje autodopravce nákladním vozem s kontejnerovou nástavbou.

Ukázka prací

Kontakt/poptávka

Radoslav Kaprál – arborista

Cena zakázky se v arboristice stanovuje individuálně s ohledem na specifické podmínky realizace. Konzultace na místě je nutná pouze v případě sepsání posudku stavu stromu. K vytvoření cenového návrhu stačí zaslat e-mailem následující informace. Obratem vypracuji a zašlu rozpočet na Vámi poptávané služby. Do přílohy vložte foto celého stromu včetně okolí.

Objednávka: vytvoření cenového návrhu

  • jméno a příjmení:
  • fakturační údaje (adresa/IČO):
  • telefonní kontakt:
  • forma vytvoření CN (poptávka/výběrové řízení):
  • taxon (název dřeviny):
  • obvod kmene (ne průměr) v měrné výšce 130 cm:
  • přibližná výška stromu:
  • popis poptávky (odstranění dřeviny/řez stromu):
Pila Stihl.
Logo Baschlin WebP
Logo Lanex WebP
Portál Stromy pod kontrolou.

FAQ

Přejít nahoru